Menu

Rovat Program V2_0

2021-01-29 - Rovat Progam
Rovat Program V2_0

A program legfrissebb verziója: rovat_2_0

Kérem mindig elolvasni az aktuális ZIP file-ban levő OlvassEl.txt file-t!!

A “RovAt” program, egyszerű szövegfile magyar szövegének betűit alakítja át,
a rovásírásnak megfelelő egyszerű és összevont karakterekre.

A rováskódra váltást a következő lépésekkel lehet végrehajtani.
– PDF vagy DOC kiterjesztésű file-t egyszerű (ANSI kódolású!) szövegként kell elmenteni.
–PDF file-t az Adobe Acrobat Reader-rel a file menüből, a DOC file-t az MS Word programmal a mentés másként menüvel lehet egyszerű szövegként elmenteni.
– Az így elmentett egyszerű szövegfile-t kell a RovAt programmal átalakítani.
– A RovAt-al átalakított file-t a Word-be be kell olvasni UTF-8 szövegfile-ként.
— A Word alapértelmezésben ezt a formátumot ajánlja fel az átalakított szöveg beolvasásakor.
– A tömörített file-ban található betűtípusokat a Windows-ba be kell tenni (Vezérlőpult –
Betűtípusok – File menű – Új betűtípusok telepítése).
– A beolvasott teljes szöveget ki kell jelölni, és valamely rovásbetűt majd legalább 12-14-es
betűméretet kell megadni.

A RovAt program működése:
A program működéséhez előfeltétel, hogy a .NET 2 -es verzió telepítve legyen a gépen,
amit térítésmentesen le lehet tölteni az internetről.
A program indítása után a kiválasztjuk azt az egyszerű szövegfile-t
melyet át akarunk alakítani.
Ha a szöveget jobbról-balra olvasásra akarjuk átalakítani, akkor az azt jelző
jelölőnégyzetet jelöljük be.
– A szövegszerkesztőben levő sortörés nem szósorrend-helyesen töri
meg a jobbról-balra írásnál, el kell kerülni, hogy sortörés legyen.
Ezt lehet szabályozni az átalakításnál megadott soronkénti karakterszámokkal
és a szövegszerkesztőben megadható karaktermérettel.

Ha nem a “Csenge” vagy “Csenge Jb” betűkészlettel fogjuk a szöveget formázni,
akkor a “csökkentett betűkészlet” jelölőnégyzetet jelöljük be, mivel a többi
betűkészletben nem található meg minden összevont betűre a megfelelő jel.
(pl. lúdtoll, sumer, szabvány…)

Az átalakított file a következő kiterjesztésekkel jöhet létre:
“.lst” -> balról jobbra olvasás, bővített karakterkészlettel. (Csenge)
“.lstJ” -> jobbról balra olvasás, bővített karakterkészlettel. (CsengeJb)
“.lstS” -> balról jobbra olvasás, csökkentett karakterkészlettel.
“.lstJS” -> jobbról balra olvasás, csökkentett karakterkészlettel.

Az átalakítás után, valamely szövegszerkesztőbe (pl. “MS word”) be kell olvasni
a szöveget, majd a teljes szöveg kijelölése után meg kell adni a megfelelő
betűkészletet, valamint a betű méretét érdemes legalább 12-14-esre változtatni.
Figyelni kell arra, hogy a program által előállított file-t, a (word) szövegszerkesztőbe az
Unicode (UTF-8)-as kódolással olvassuk be.

A program a következő sorrendben végzi a szöveg kódolását:
– beolvassa a kódoláshoz szükséges kulcsfile-okat:
— rovkod.ini majd rovkod_ch.ini
— ha csökkentett karakterkészlettel dolgozunk akkor: rovkod_s.ini majd rovkod_ch.ini
— csökkentett betűkészletre van szükség, ha nem a “Csenge”, vagy “CsengeJb” betűket akarjuk használni.
– soronként beolvassa a szöveget és soronként is írja majd ki.
— minden sornál először csupa kisbetűvé alakítja a szöveget.
— ha jelölve van (“e” betűk kiszedése jelölőnégyzet) akkor a rovkod_e.ini alapján az “e” betűk kiszedése, és más eseti karaktercserék végrehajtása,
— a rovkod_ch.ini file alapján, az ott levő sorrendben dekódolja a sort,
— ha valamely két betűt nem akarunk összevont rovásjellé változtatni, akkor
tegyünk a (rovkod_ch.ini) két betű közzé “¤” jelet. A jel nem kerül
kiírásra, viszont a két oldalán levő betűket nem fogja összevonni.
— a rovkod.ini (vagy rovkod_s.ini) file alapján, az ott levő sorrendben dekódolja újra a sort,
— ha Jobbról olvasandó szöveget készítünk, akkor megcseréli a “(),<>,{},[]” karaktereket

Baráti Üdvözlettel,
Solt